Nejlepší výsledky našich a u nás odchovaných koní za rok 2023:    
                                    Orpheus -       20.5.2023 -   1. místo Bratislava      video   
                                 Oriwall -         22,4.2023 -     1. místo Brno                 video
                                                       4.6.2023 -       2. místo Wroclaw            video
                                                        30.9.2023 -      2. místo Brno                video
                              Owidie -      17.9.2023 -    2. místo  Praha             video
                               Nel -           23.4.2023 -   1. místo Wroclaw           video 
                                                  

 

 

Ekologicky hospodařící zemědělská farma se rozkládá na ploše 520 ha v podhůří Rychlebských hor. Hospodaří v k.ú. Černá Voda, Rokliny, Stará Červená Voda a Nová Červená Voda. Je zaměřená na chov krav bez tržní produkce mléka, odchov zástavového skotu, chov koní, agroturistiky, produkci vlastních krmiv a údržbu krajiny.