Ekologicky hospodařící zemědělská farma se rozkládá na ploše 520 ha v podhůří Rychlebských hor. Hospodaří v k.ú. Černá Voda, Rokliny, Stará Červená Voda a Nová Červená Voda. Je zaměřená na chov krav bez tržní produkce mléka, odchov zástavového skotu, chov koní, agroturistiky, produkci vlastních krmiv a údržbu krajiny.