Matečné stádo krav je složené z kříženců plemen Limousine, Českého strakatého skotu a Charolais. Na toto stádo jsou připuštěni v přirozené plemenitbě býci plemene Limousine. Veškerá produkce zástavového skotu se prodává do zahraničí. Chov skotu probíhá ve dvou vybudovaných pastevních areálech a přilehlých kvalitních pastvinách o čem svědčí dlouhodobě dosahované průměrné přírůstky u zástavového skotu nad 1,2 kg/KD.

Plemeno Limousine vzniklo v limousinské oblasti jihozápadní Francie.Tato oblast je klimaticky poměrně drsná, nadmořská výška dosahuje až 1000 m. Až do první poloviny 20.století bylo plemeno využíváno k tahu. K této práci byla vybírána zvířata velkého tělesného rámce, s velmi dobře vyvinutou svalovinou a pevným postojem, která byla schopna velké zátěže i přes poměrně jemnou kostru. Selekce na tyto vlastnosti dala předpoklad pro vznik typicky masného plemene s velkým podílem svaloviny a nízkým podílem tuku. Plemeno Limousine je dnes druhé nejpočetněji chované masné plemeno ve Francií, odkud se hojně rozšířilo také do celého světa. Plemeno se vyznačuje dobrou chodivostí, pastevní schopností, při vysoké konverzi objemných krmiv. Krávy vykazují dobré mateřské vlastnosti a jsou dostatečně mléčné. Předností je dobrá plodnost s příznivým mezidobím, dlouhověkost a především snadnost telení.